FIRMITE.BIZ - Българският бизнес каталог 1000 София, e-mail: info@firmite.biz
адрес Варна 9000
телефон
имейл адрес
за контакт Веселин Димиттров
Modul Solar-BG ООД
"Модул солар -бг ООД" е българска компания, която се занимава с реализацията и мултиплицирането на нови, иновативни технологии в областа на екологията и енергетиката . В момента ,успешно започнахме прилагането (проектиране и строителство) на най-ново поколение технологии в областа на пречистването , рециклирането и утилизация на силно замърсени отпадни води и утайки , със съпътстващо производство на био-
тор,хранителни добавки и др.,както и извличането на комерсиално привлекателни компоненти от отпадните води.
Технологията е абсолютно безотпадна (на фона на 300-500хил тона/год активни . утайки за БГ) и до 2-3 пъти по нискоенергоемка от аналогични технологии.
Предлаганата технология има широк обхват на приложение:

- Пречистване на битови и селскостопански отпадни води и производството на висококачествен органичен тор.

- Пречистване и унищожаване на патогените и микроорганизмите в отпадните води от селското стопанство (животновъдство, хранителновкусова промишленост);

- Пречистване на промишлени отпадни води (галваника, почистване на утаителни полета, инфилтрационни води от сметища, води, съдържащи нефтопродукти и др.)
- Утилизация на активни утайки и преобразуването им в почвообразуваща смес годна за рекултивация на бедни и киселинни почви.
- Реконструкция на морално и физически остарели системи за пречистване на битови и промишлени отпадни води;
- Преработка на утайките в търговска продукция (органичен тор).

-Напълно автоматизирана
-Минимална поддръжка
-Няма Мембрани за почистване
-Високо технологичен и стабиленпроцес
-Функционална простота и дълголетие
-Липса на миризма.
* позицията върху картата е генерирана автоматично. възможни са несъответствия.
Demo of vertical banner

София

13°C

Вятър: 2.1 км/ч
Време: ясно небе
Влажност: 25%